Εισαγωγή  |  Προφίλ  |  Διοικητική Δομή  |  Εγκαταστάσεις  |  Επικοινωνία  |  Site Map       

Δημόσια έργα
Τεχνικά έργα
Εγκαταστάσεις κλιματισμού
Ανακαινήσεις
Ανεγέρσεις πολυτελών διαμερισμάτων
Κτιριακές και Η/Μ εγκαταστάσεις
Ασφαλτοστρώσεις - Οδοποιίες
Βιομηχανικές εγκαταστάσεις
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012Προφίλ
 


ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η "ΚΑΜΑΡΙΩΤΗΣ Α.Τ.Ε.Ε" έχει εκτελέσει έργα τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό χώρο, τα οποία καλύπτουν ένα μεγάλο φάσμα εφαρμογών. Το φάσμα αυτό εκτείνεται από κατασκευές έργων οδοποιίας, κτιριακές εγκαταστάσεις, έως ηλεκτρομηχανολογικούς εξοπλισμούς και βιομηχανικές εγκαταστάσεις.

Μερικές εφαρμογές στις οποίες έχει μεγάλη εμπειρία η εταιρεία μας είναι:

- Βιολογικοί καθαρισμοί.
- Εγκαταστάσεις κεντρικής θέρμανσης.
- Ανακαινίσεις - Αναδιαρρυθμίσεις κτιρίων.
- Επισκευές κτιρίων.
- Εγκαταστάσεις κλιματισμού.
- Εγκαταστάσεις εξαερισμού.
- Κατασκευές ανελκυστήρων.
- Κατασκευές δικτύων αποχέτευσης.
- Κατασκευές βιομηχανικών κτιρίων.
- Κατασκευές - Φωτισμοί κυκλοφοριακών συνδέσεων.
- Επεκτάσεις και αναβαθμίσεις αστικών δικτύων ΟΤΕ.
- Κατασκευές χλοοτάπητα γηπέδων.
- Κατασκευές κτιριακών συγκροτημάτων (διαμερίσματα - γραφεία).
- Εγκαταστάσεις επεξεργασίας και διακίνησης υλικών.
- Βιομηχανικά Δίκτυα (φυσικού αερίου, ατμού, νερού)
- Μεταφορικές ταινίες.
- Ενεργειακά Έργα.

Πελατολόγιο
Εξοπλισμός
Πιστοποιήσεις