Εισαγωγή  |  Προφίλ  |  Διοικητική Δομή  |  Εγκαταστάσεις  |  Επικοινωνία  |  Site Map       

Δημόσια έργα
Τεχνικά έργα
Εγκαταστάσεις κλιματισμού
Ανακαινήσεις
Ανεγέρσεις πολυτελών διαμερισμάτων
Κτιριακές και Η/Μ εγκαταστάσεις
Ασφαλτοστρώσεις - Οδοποιίες
Βιομηχανικές εγκαταστάσεις
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012 
Κατασκευή παιδικής χαράς (103)
Κατασκευή παιδικής χαράς και χώρου πρασίνου στα Μακεδονικά Χαλκίδας. Έργο προυπολογισμού : 200.000 ευρώ
Πελατολόγιο
Εξοπλισμός
Πιστοποιήσεις